Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy

 

  • stan na 31.12.2017r.

Rzeczowe aktywa trwałe

- środki trwałe

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grunty

110 056,00

0,00

110 056,00

Budynki, lokale

68 770,88

57 196,25

11 574,63

Urządzenia techniczne i maszyny

51 000,97

50 700,97

300,00

Środki transportu

481 255,10

303 263,10

177 992,00

Inne środki trwałe

133 582,30

126 046,06

7 536,24

Razem

844 665,25

537 206,38

307 458,87

Pozostałe środki trwałe

418 880,95

418 880,95

0,00

Wartości niematerialne i prawne

14 001,48

14 001,48

0,00

 

Brodnica, data: 2018-02-20

Sporządziła: Lidia Węglerska – główna księgowa

 

 

  • stan na 31.12.2016r.

Rzeczowe aktywa trwałe

- środki trwałe

Wartość brutto zł

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grunty

110 056,00

0,00

110 056,00

Budynki, lokale

68 770,88

55 476,98

13 293,90

 

Urządzenia techniczne i maszyny

51 000,97

47 443,17

3 557,80

Środki transportu

423 563,10

378 563,10

45 000,00

Wyposażenie

133 582,30

121 169,74

12 412,56

Razem ST:

786 973,25

602 652,99

184 320,26

Pozostałe środki trwałe

406 889,84

406 889,84

0,00

Wartości niematerialne i prawne

13 031,48

13 031,48

0,00

 

Brodnica, data: 2017-03-01

porządziła: Lidia Węglerska – główna księgowa

 

 

  •  stan na 31.12.2015r.

Rzeczowe aktywa trwałe

- środki trwałe

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grunty

110 056,00

0,00

110 056,00

Budynki, lokale

68 770,88

53 757,71

15 013,17

Urządzenia techniczne i maszyny

51 000,97

39 769,77

11 231,20

Środki transportu

423 563,10

352 096,30

71 466,80

Inne środki trwałe

141 304,43

124 015,55

17 288,88

Razem

794 695,38

569 639,33

225 056,05

 

Brodnica, data: 02 lutego 2016r.

Sporządziła: Lidia Węglerska – główna księgowa

 

 

  • stan na 31.12.2014r.

Rzeczowe aktywa trwałe

- środki trwałe

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grunty

110 056,00

0,00

110 056,00

Budynki, lokale

68 770,88

52 038,44

16 732,44

Urządzenia techniczne i maszyny

60 612,88

41 708,28

18 904,60

Środki transportu

423 563,10

325 629,50

97 933,60

Inne środki trwałe

141 304,43

117 723,48

23 580,95

Razem

804 307,29

537 099,70

267 207,59

 

Brodnica, data: 30 stycznia 2015r.

Sporządziła: Lidia Węglerska – główna księgowa

 

 

  • stan na 31.12.2013r.

Rzeczowe aktywa trwałe

- środki trwałe

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grunty

110 056,00

0,00

110 056,00

Budynki, lokale

68 770,88

50 319,17

18 451,71

Urządzenia techniczne i maszyny

79 689,83

52 712,28

26 977,55

Środki transportu

348 563,10

314 162,70

34 400,40

Inne środki trwałe

152 485,50

120 857,32

31 628,18

Razem

759 565,31

538 051,47

221 513,84

 

Brodnica, data: 30 stycznia 2014r.

Sporządziła: Lidia Węglerska – główna księgowa

 

 

  • stan na 31.12.2012r.

Rzeczowe aktywa trwałe

- środki trwałe

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grunty

110.056,00

0,00

110.056,00

Budynki, lokale

68.770,88

48.599,90

20.170,98

Urządzenia techniczne i maszyny

65.880,83

57.533,98

8.346,85

Środki transportu

348.563,10

302.695,90

45.867,20

Inne środki trwałe

134.563,50

115.742,65

18.820,85

Razem

727.834,31

524.572,43

203.261,88

 

Brodnica, data: 26 lutego 2013r.

Sporządziła: Lidia Węglerska – główna księgowa

 

 

  • stan na 31.12.2011r.

Rzeczowe aktywa trwałe

- środki trwałe

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grunty

0

0

0

Budynki, lokale

68.770,88

46.880,63

21.890,25

Urządzenia techniczne i maszyny

65.880,83

54.086,68

11.794,15

Środki transportu

348.563,10

252.524,57

96.038,53

Inne środki trwałe

134.563,50

110.627,98

23.935,52

Razem

617.778,31

464.119,86

153.658,45

 

Brodnica, data: 22 lutego 2012r.

Sporządziła: Lidia Węglerska – główna księgowa

 

 

  • stan na 31.12.2010r.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grunty

0

0

0

Budynki, lokale

68.770,88

45.161,36

23.609,52

Urządzenia techniczne i maszyny

75.916,53

59.818,78

16.097,75

Środki transportu

291.229,10

212.338,75

78.890,35

Inne środki trwałe

131.397,50

116.786,55

14.610,95

Razem środki trwałe

567.314,01

434.105,44

133.208,57

Pozostałe środki trwałe

284.242,97

284.242,97

0,00

Wartości niematerialne i prawne

29.227,65

29.227,65

0,00

 

Brodnica, 15 marca 2011r.

Sporządziła: Lidia Węglerska – główna księgowa

 

 

  • stan na 31.12.2009r.

Treść

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość netto

Budynki

68.770,88

41.722,82

27.048,06

Kotły

15.000,00

5.250,00

9.750,00

Maszyny i urządzenia techniczne

64.593,38

48.581,70

16.011,68

Środki transportu

291.229,10

119.802,21

171.426,89

Wyposażenie

119.814,30

74.466,90

45.347,40

Suma ST

559.407,66

289.823,63

269.584,03

Pozostałe środki trwałe

256.824,41

256.824,41

0,00

Wartości niematerialne i prawne

31.364,02

31.364,02

0,00

 

Brodnica, 1 marca 2010r.

Sporządziła: Lidia Węglerska – główna księgowa

 

 

  • stan na 31.12.2008r.

Treść

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość netto

Budynki

68.770,88

41.722,82

27.048,06

Kotły

15.000,00

5.250,00

9.750,00

Maszyny i urządzenia techniczne

64.593,38

48.581,70

16.011,68

Środki transportu

291.229,10

119.802,21

171.426,89

Wyposażenie

119.814,30

74.466,90

45.347,40

Suma ST

559.407,66

289.823,63

269.584,03

Pozostałe środki trwałe

256.824,41

256.824,41

0,00

Wartości niematerialne i prawne

31.364,02

31.364,02

0,00

 

Brodnica, 25 lutego 2009r.

Sporządziła: Lidia Węglerska – główna księgowa

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28, listopad 2017 19:14 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28, listopad 2017 19:23 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 29, listopad 2017 23:02 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 29, listopad 2017 23:06 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, listopad 2017 17:42 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, listopad 2017 17:45 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20, luty 2018 16:14 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20, luty 2018 16:17 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12, marzec 2019 15:44 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12, marzec 2019 15:46 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30, kwiecień 2019 15:32 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 30, listopad 2022 20:15 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 15, luty 2023 21:00 Informatyk