Brodnica, dnia 1 lipca 2024 r.

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w BRODNICY

 

wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW.913.7.69.2024

Dot. sprawy nr:   

 

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy informuje, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2024/1857 z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2024/1695 i decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2024/1790, od dnia 2 lipca 2024 r. na terenie powiatu brodnickiego wyznaczono obszary:

  • obszar objęty ograniczeniami I – strefa niebieska:

gmina Bartniczka, Brzozie, Górzno, Świedziebnia, część gminy Osiek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Dzierzno – Kretki Małe – Osiek – Łapinóżek,

  • obszar objęty ograniczeniami II – strefa różowa:

gminy Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo, Zbiczno, Brodnica z miastem Brodnica, część gminy Osiek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Dzierzno – Kretki Małe – Osiek – Łapinóżek

Proszę wszystkie urzędy i instytucje wymienione w rozdzielniku o rozpowszechnienie i rozpropagowanie informacji wśród hodowców trzody chlewnej powiatu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Brodnicy

Grzegorz Głogowski

Otrzymują:

  1. Starosta Powiatu Brodnickiego;
  2. Burmistrzowie, Wójtowie miast i gmin na obszarze powiatu brodnickiego;
  3. Nadleśnictwo Brodnica;
  4. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku, Biuro Powiatowe w Brodnicy;
  5. ARiMR Biuro Powiatowe w Brodnicy;
  6. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy;
  7. Zakłady lecznicze dla zwierząt na terenie powiatu brodnickiego.

 

Załączniki:

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28, listopad 2017 18:34 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28, listopad 2017 18:37 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28, listopad 2017 19:20 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, listopad 2017 17:46 Informatyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 07, czerwiec 2024 12:53 Informatyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 07, czerwiec 2024 12:54 Informatyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 07, czerwiec 2024 12:55 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20, czerwiec 2024 19:42 Informatyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01, lipiec 2024 21:53 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02, lipiec 2024 20:23 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02, lipiec 2024 20:24 Informatyk